Chov
Home » Chov

Chov

Chovný program SilverStone Ranch je založený na velmi kvalitních a již prověřených cuttingových a reiningových otcovských liniích 25 chovných klisen. Hlavním cílem je během příštích let produkovat vysoce kvalitní a zdravé sportovní koně především se zaměřením na cutting ale i další westernové disciplíny - reining, working cowhorse, dobytkářské disciplíny atd. Předpokládaná celková roční produkce je okolo 10 - 15 hříbat.

Samotný plán odchovu hříbat se skládá z několika časových úrovní:
Hříbata se rodí na otevřených pastvinách od začátku března, kde zůstávají až do konce 6. měsíce věku společně se svými matkami a ostatními vrstevníky. (Hříbata nejsou ustájována v boxech a pastviny jsou vybaveny kvalitními přístřešky, které chrání před nepřízní počasí a slouží pro případ odpočinku).

Od narození jsou hříbata v každodenním kontaktu se svými ošetřovateli. Kontakt s hříbaty je založen na intenzivní, ale zcela jednoduché a přirozené komunikaci bez vyvíjení jakéhokoli nátlaku. Pro ošetřovatele je v tomto období hlavní úkolem sledování zdraví a správného vývoje nohou a korektního postoje.

Hříbata se po celou tuto dobu učí vnímat přirozeně naši přítomnost, doteky po celém těle a navykají si na základní každodenní ošetřování a péči. Všechny tyto postupy se pravidelně opakují až do doby, než je hříbě začne pokládat za zcela přirozené a důvěřuje nám.
Do 6. měsíce věku hříbata tedy procházejí základním výcvikem nazývaným „Halter Broke“. Na konci výcviku hříbata zvládají bezproblémové chození na ohlávce, samostatné uvázání mimo skupinu ostatních, zvedání všech nohou a klidný postoj při ošetřování.

Na konci 6. měsíce jsou hříbata odstavována od svých matek a do jednoho roku svého věku už pobývají na otevřených pastvinách pouze se svými vrstevníky. Po dosažení jednoho roku se oddělí mladí hřebečci od klisniček. V tuto dobu začínáme připravovat na základě našich dosavadních poznatků a zkušeností první rozsáhlejší vyhodnocení charakterových vlastností a sportovních předpokladů každého hříběte.

V rozmezí od jednoho roku do dvou let se mladí koně pravidelně přehánějí na víceúrovňové pastviny, kde se seznamují s náročností terénu a zdokonaluje se jejich pohybový aparát. Taktéž pravidelně přicházejí do pasivního kontaktu s dobytkem. Všechna hříbata jsou nadále v každodenní péči svých ošetřovatelů. Pro trenéry však tato doba znamená poměrně intenzivní sledování a vyhodnocení fyzického a psychické zdraví, korektního postoje, sportovních předpokladů a charakterových vlastností u každého individuálního hříběte. Na základě všech těchto kritérií se rozhodne o kvalitách každého jedince a jeho zařazení do dalšího tréninku.

Dva roky od narození hříběte následuje zařazení do 4 měsíčního základního tréninku. Prvním krokem je práce ze země v kruhové ohradě, po které následuje individuální obsednutí mladého koně. Vzhledem k průběžné přípravě po dva předchozí roky, kdy se hříbata učí základní pravidla při ošetřování a komunikaci se svými ošetřovateli a trenéry a vytváří se nemalé pouto důvěry, samotné obsednutí zpravidla nebývá nijak komplikované a netrvá dlouho.

Poměrně krátce po obsednutí se mladí koně s trenérem v sedle poprvé vydávají na tréninkové vyjížďky po pastvinách, kde trénují v krátkých časových intervalech max. 30 min. denně 5x týdně. Právě z důvodu, že se vrací zpět do prostoru pastvin, který jim je velmi dobře znám, nejsou vystavováni neznámým podmětům a zůstávají tak v maximální psychické pohodě. Díky tomu se učí velmi snadno a rychle soustředění na práci pod sedlem v různorodém terénu, ideálnímu rozložení váhy pro správný pohyb všech nohou a současně s tím přirozenému vnímání dalších nových podmětů, se kterými přijdou v průběhu tréninku do kontaktu. Nemalý důraz je kladen i na odpočinek po práci. Celý tento tréninkový program, kde se mladí koně postupně učí novému režimu je založený na naprosté přirozenosti a vzájemné důvěře bez vyvíjení nátlaku. Odehrává se z počátku pouze v kruhové ohradě a poté několik měsíců venku v přírodě na otevřených pastvinách, minimálně na vyhrazené jízdárně. Na konci tohoto prvního tréninkového období jsou mladí koně připraveni chodit v kroku, klusat a cválat, zastavovat, couvat a otáčet se na obě strany. Dále jsou seznámeni s prací v terénu, mají pevné chody, přirozeně reagují na mnoho vnějších podmětů a nadále zůstávají v naprosté psychické pohodě. Perfektní zvládnutí těchto základů a dobré fyzické zdraví je naprosto nezbytným krokem pro další úspěšný rozvoj každého jedince a jeho vrcholovou sportovní kariéru.

Po ukončení tohoto období přichází již poslední a pro nás a naše trenéry nejdůležitější vyhodnocení každého individuálního jedince s ohledem na jeho dosavadní výsledky, charakterové a fyzické vlastnosti a předpoklady. Následuje zařazení do vhodného sportovního programu, kde jsou mladí koně rozděleni do skupin se zaměřením na práci s dobytkem (cutting, working covhorse atd.) a koně vhodné na reining.

Novinky

Novinky z ranče 2018

Novinky z ranče 2018

2.1. 2018 / zobrazeno 7501×

Přejeme krásný a úspěšný rok 2018 a přinášíme vám novinky z ranče. foto#12750... více

Veselé vánoce a šťastný nový rok 2018

Veselé vánoce a šťastný nový rok 2018

23.12. 2017 / zobrazeno 3407×

foto#17120 více

Výstava Kůň Lysá a Finále Silverstone Western Cup 2017

Výstava Kůň Lysá a Finále Silverstone Western Cup 2017

20.10. 2017 / zobrazeno 21763×

Po několika letech jsme se v září opět vypravili na výstavu Kůň 2017 do Lysé nad Labem... více

AMERICANA 2017

AMERICANA 2017

20.9. 2017 / zobrazeno 11086×

Na AMERICANĚ 2017 se nám splnil sen! Tono a Spooku, Luco a Tyme a celý Silverstone Ranch týme... více

Novinky z ranče léto 2017

Novinky z ranče léto 2017

2.8. 2017 / zobrazeno 14506×

Krásné léto přejeme a přinášíme shrnutí novinek z ranče. foto#17057 V jezdecké hale jsme... více

Výsledky 2.show SWC 2017 a z dalších závodů

Výsledky 2.show SWC 2017 a z dalších závodů

12.6. 2017 / zobrazeno 19042×

2.show Silverstone Western Cup je za námi. Jako pořadatelé chceme poděkovat všem, co přijeli... více

Novinky z ranče jaro 2017

Novinky z ranče jaro 2017

19.5. 2017 / zobrazeno 6006×

Na ranč konečně dorazilo jaro, a nám se začala rodit letošní hříbátka. Zatím vedou... více

Výsledky 1.show Silverstone Western Cup 2017

Výsledky 1.show Silverstone Western Cup 2017

3.5. 2017 / zobrazeno 6656×

SWC 1.show ERCHA Approved a Cattle Games proběhla ke spokojenosti nás všech. Počasí se nakonec... více
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace